Инновационный центр

«Экосистема»

ул. Василия Липковского, 1, 1 этаж

г. Киев - 03035

тел.: +38 044-587-76-18

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ ЗВЕРНУЛАСЬ ДО УРЯДУ УКРАЇНИ З ПРОПОЗИЦІЄЮ РОЗПОЧАТИ ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ ІЗ СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Проект відкритого звернення від громадської ради при Мінприроди України було ухвалено на засіданні 25 грудня 2015 року, і після доопрацювання в Комітеті з питань Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу, – звернення було направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що Паризька угода про зміну клімату була прийнята у Парижі 195-ма країнами світу на 21-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (грудень, 2015 р.). Відтак, нею було встановлено глобальну ціль щодо недопущення підвищення загальнопланетарної температури більше 2оС від доіндустріального рівня. Хоча Угода наразі не накладає юридичні зобов’язання на країни які є її Сторонами, але після доповнень та остаточного її введення в дію в 2020 році, вона стане загальнообов’язковою.

Відтак, паризька Угода поставила перед світом наступні завдання: сприяти декарбонізації енергетичного сектору, провести структурні зміни в традиційній промисловості та запровадити нові технології виробництва. Також Угода дала потужний сигнал інвесторам: скажімо, одразу після її підписання акції вугільних компаній на світовому ринку суттєво впали (наприклад, акції найбільшої в світі вугільної компанії Peabody впали відразу на 12,5%).

Для України підписання угоди означатиме необхідність її ратифікації, а згодом - розробки кліматичної політики у напрямку низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни клімату. Разом з тим, дуже слабке зобов’язання України (фактичне підвищення викидів на 43% порівняно з сучасним рівнем) поряд із глобальною необхідністю подолати розрив між поточними зобов’язаннями й тими, що забезпечать утримання на рівні хоча б 2°С, ставлять Україну перед необхідністю перегляду своїх зобов’язань у напрямку більш амбітних. Тож задача поставлена, основна робота попереду.

«Ми сподіваємось на належну реакцію відносно нашого звернення, яке має конструктивні пропозиції і налаштовані на подальшу співпрацю щодо кліматичних питань як з Міністерством, так і з експертними організаціями та бізнесом. Комітет громадської ради з питань Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу, на чолі з Святославом Сергійовичем Куруленко, має потужний експертний потенціал, приймав активну участь в роботі по підготовці відповідних нормативно-правових актів, підготовці до 21 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. В новому році громадська рада планує значно поглибити діалог і посилити співпрацю в цьому напрямку з усіма зацікавленими сторонами», - зазначила заступник голови громадської ради Світлана Берзіна.

Звернення до Уряду України
Громадської ради при Мінприроди України у зв’язку
із ухваленням на 21 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату Паризької угоди

Дванадцятого грудня 2015 року у Парижі 21-ю Конференцією Сторін Рамкової конвенції ООН (далі Конвенція) про зміну клімату була ухвалена нова угода з питань зміни клімату, якою визначено основні засади консолідації зусиль світової громадськості для протидії і пристосування до глобальної зміни клімату.

Поставлена мета утримати зростання глобальної середньої температури нижче 2°С відносно доіндустріального рівня та докласти зусиль обмежити зростання на рівні 1,5°С у контексті сталого розвитку та боротьби із бідністю.

Проблема глобальної зміни клімату складає серйозну загрозу сталому розвитку людства. ЇЇ вирішення неможливе без широкої співпраці усіх країн і об’єднання їх зусиль з метою скорочення антропогенних глобальних викидів парникових газів у якомога короткий термін.

Сторони Конвенції визнають актуальність адаптації до змін клімату, а також відзначають важливість нових технологій для здійснення заходів, спрямованих на запобігання зміні клімату, та заходів з адаптації.

Заохочення інновацій має величезне значення для ефективного, довгострокового глобального реагування на зміну клімату та для стимулювання економічного зростання і забезпечення сталого розвитку.

Зазначена мета вимагає значних зусиль від Сторін Конвенції.

З метою забезпечення участі України у міжнародному процесі вирішення проблеми глобальної зміни клімату та застереження національних інтересів України у цьому процесі, пропонуємо розпочати підготовчу роботу із створення інституційних передумов впровадження Паризької угоди в Україні, а саме:

  1. Призначити відповідальний центральний орган виконавчої влади за опрацювання та впровадження завдань Паризької угоди із питань зміни клімату в Україні.
  2. Призначити Урядового вповноваженого, відповідального за впровадження Паризької угоди в Україні та координацію взаємодії із закордонними партнерами
  3. Відповідно до завдань Паризької угоди, планово переглядати очікуваний національно-визначений внесок України у справу вирішення проблеми глобальної зміни клімату, виходячи із рівня доступного технологічного, інноваційного та фінансового забезпечення із залученням до цього всіх представників зацікавлених НУО, а також науковців, освітян, громадськості, бізнесу, медіа-засобів.
  4. У 2016 році розробити та затвердити Стратегію державної політики України у сфері зміни клімату на період до 2030 року на засадах низьковуглецевого сталого розвитку та підвищення добробуту громадян, базуючись на результатах реальних наукових розрахунків та компетентного експертного обговорення, з масштабним висвітленням обговорення в засобах масової інформації. Врахувати ту обставину, що Сторони Паризької угоди до 2020 року мають представити свою стратегію низьковуглецевого розвитку, що дозволить обґрунтувати інвестиційні і технологічні потреби української економіки.
  5. Створити робочу групу на виконання пп. 1-4 із розроблення механізмів Паризької угоди, які мають бути схвалені Першою зустріччю Сторін Паризької угоди у Марракеші наступного року, для компетентної підготовки пропозицій України. Забезпечити відкритість роботи робочої групи.
  6. Передбачити опрацювання положень Паризької угоди щодо її механізмів, у тому числі фінансових, а також передачі технологій на предмет застереження інтересів України на міжнародному рівні, з урахуванням діючих міжнародних екологічних норм і стандартів.
  7. Проаналізувати досягнутий розвиток потенціалу України у вирішені проблеми глобальної зміни клімату з урахуванням комплексу діючих програм співпраці з програмами ООН, ЄС, США, Канади та ін. міжнародних фондів, та докласти дипломатичних та фахових зусиль для отримання міжнародної підтримки України щодо його подальшого розвитку.
  8. Передбачити державну підтримку у реалізації зазначених заходів в організаційній, політичній та фінансовій формах, шляхом інтегруючого спрямування діючих інноваційних програм та проектів, докорінних технологічних реформ, принципового переходу до технологій низьковуглецевого сталого розвитку, переорієнтування всіх форм підприємництва на виконання завдань підвищення добробуту громадян, суттєвого зменшення транскордонного впливу на довкілля на основі ефективного та відповідального використання національних і глобальних природних ресурсів.

Підготовлено за матеріалами сайту: http://menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4491-hromadska-rada-pry-minpryrody-ukrainy-zvernulas-do-uriadu-ukrainy-z-propozytsiieiu-rozpochaty-pidhotovchu-robotu-iz-stvorennia-peredumov-vprovadzhennia-paryzkoi-uhody-pro-zminu-klimatu-v-ukraini

Новости

 

Настоящая забота о будущем состоит в том,

чтобы отдать все настоящему